Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Thiết bị xử lý khí thải

Thiết bị xử lý khí thải

Sản phẩm mới

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

12,942,663

Tháp hấp thụ xử lý khí 2034-3000m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 2034-3000m3/h

18,000,000

Bộ xử lý mùi sơn bằng than hoạt tính 3200x2000x2000

Bộ xử lý mùi sơn bằng than hoạt tính 3200x2000x2000

95,000,000

TD.SP BỘ LỌC MÙI THAN HOẠT TÍNH

TD.SP BỘ LỌC MÙI THAN HOẠT TÍNH

6,700,000

Bộ lọc mùi xử lý khí  3524m3/h

Bộ lọc mùi xử lý khí 3524m3/h

19,369,000

Tấm lọc mùi than hoạt tính 1000x1000x100

Tấm lọc mùi than hoạt tính 1000x1000x100

1,600,000

Tấm lọc mùi than hoạt tính 500x1000x100

Tấm lọc mùi than hoạt tính 500x1000x100

Tấm lọc mùi than hoạt tính 500x500x100

Tấm lọc mùi than hoạt tính 500x500x100

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

12,942,663

Tháp hấp thụ xử lý khí 1808-2712m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 1808-2712m3/h

11,854,168