Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Thiết bị xử lý khí thải

Thiết bị xử lý khí thải

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 2034-3000m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 2034-3000m3/h

Liên hệ

Bộ xử lý mùi sơn bằng than hoạt tính 3200x2000x2000

Bộ xử lý mùi sơn bằng than hoạt tính 3200x2000x2000

95,000,000

TD.SP BỘ LỌC MÙI THAN HOẠT TÍNH

TD.SP BỘ LỌC MÙI THAN HOẠT TÍNH

Liên hệ

Bộ lọc mùi xử lý khí  3524m3/h

Bộ lọc mùi xử lý khí 3524m3/h

Liên hệ

Tấm lọc mùi than hoạt tính 1000x1000x100

Tấm lọc mùi than hoạt tính 1000x1000x100

Liên hệ

Tấm lọc mùi than hoạt tính 500x1000x100

Tấm lọc mùi than hoạt tính 500x1000x100

Liên hệ

Tấm lọc mùi than hoạt tính 500x500x100

Tấm lọc mùi than hoạt tính 500x500x100

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 1808-2712m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 1808-2712m3/h

Liên hệ