Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Quạt hướng trục

Quạt hướng trục

Quạt chuyên ngành

Quạt chuyên ngành

Phụ tùng quạt công nghiệp

Phụ tùng quạt công nghiệp

Sản phẩm mới

Quạt hút khí-81000m3/h 120 mm/H2O

Quạt hút khí-81000m3/h 120 mm/H2O

215,000,000

Quạt hút khí-20.000 – 25.000 m3/h  230 - 170 mm/H2O

Quạt hút khí-20.000 – 25.000 m3/h 230 - 170 mm/H2O

39,780,000

Quạt hút khí-22.000 - 27.000 m3/h 230 - 200 mm/H2O

Quạt hút khí-22.000 - 27.000 m3/h 230 - 200 mm/H2O

45,500,000

Quạt hút khí-30.000 – 35.000 m3/h 220 - 250 mm/H2O

Quạt hút khí-30.000 – 35.000 m3/h 220 - 250 mm/H2O

55,250,000

Quạt inox chịu hóa chất-55kw

Quạt inox chịu hóa chất-55kw

264,000,000

TD.SP quạt trục D700

TD.SP quạt trục D700

6,750,000

TD.SP quạt hướng trục

TD.SP quạt hướng trục

6,800,000

Quạt hút khí-0,25kw

Quạt hút khí-0,25kw

4,224,525

Quạt trục tròn công nghiệp 10250 m3h 1,1kw

Quạt trục tròn công nghiệp 10250 m3h 1,1kw

8,172,932

Quạt trục tròn công nghiệp 15034 m3h 1,5kw

Quạt trục tròn công nghiệp 15034 m3h 1,5kw

5,703,556