Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Quạt hướng trục

Quạt hướng trục

Quạt chuyên ngành

Quạt chuyên ngành

Phụ tùng quạt công nghiệp

Phụ tùng quạt công nghiệp

Quạt hút khí-81000m3/h 120 mm/H2O

Quạt hút khí-81000m3/h 120 mm/H2O

Liên hệ

Quạt hút khí-20.000 – 25.000 m3/h  230 - 170 mm/H2O

Quạt hút khí-20.000 – 25.000 m3/h 230 - 170 mm/H2O

Liên hệ

Quạt hút khí-22.000 - 27.000 m3/h 230 - 200 mm/H2O

Quạt hút khí-22.000 - 27.000 m3/h 230 - 200 mm/H2O

Liên hệ

Quạt hút khí-30.000 – 35.000 m3/h 220 - 250 mm/H2O

Quạt hút khí-30.000 – 35.000 m3/h 220 - 250 mm/H2O

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-55kw

Quạt inox chịu hóa chất-55kw

Liên hệ

TD.SP quạt trục D700

TD.SP quạt trục D700

Liên hệ

TD.SP quạt hướng trục

TD.SP quạt hướng trục

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 10250 m3h 1,1kw

Quạt trục tròn công nghiệp 10250 m3h 1,1kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 15034 m3h 1,5kw

Quạt trục tròn công nghiệp 15034 m3h 1,5kw

Liên hệ

quạt li tâm 22kw

quạt li tâm 22kw

Liên hệ