Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Thiết bị hút bụi

Thiết bị hút bụi

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Sản phẩm mới

Máy hút bụi túi 5500m3/h 7,5kW

Máy hút bụi túi 5500m3/h 7,5kW

38,000,000

Máy hút bụi túi 4000m3/h 5,5kW

Máy hút bụi túi 4000m3/h 5,5kW

24,000,000

CYLON HÚT BỤI SƠN

CYLON HÚT BỤI SƠN

31,700,000

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 12044m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 12044m3h

86,981,000

Xyclone 1,4

Xyclone 1,4

57,605,184

Xyclone 1,3

Xyclone 1,3

51,198,076

Xyclone 1,2

Xyclone 1,2

44,438,284

Xyclone 1,1

Xyclone 1,1

38,795,328

Xyclone 1

Xyclone 1

32,329,440

Xyclone 900

Xyclone 900

26,451,360