Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Mâm xoay

Mâm xoay

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Vòng Bi

Vòng Bi

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Bơm chân không

Bơm chân không

Sản phẩm mới

bơm chân không vòng nước 15kW

bơm chân không vòng nước 15kW

120,000,000

bơm chân không vòng nước 7,5kW

bơm chân không vòng nước 7,5kW

65,000,000

Thiết bị rửa mắt khẩn cấp vòi sen

Thiết bị rửa mắt khẩn cấp vòi sen

6,490,000

TD.SP van an toàn hơi

TD.SP van an toàn hơi

TD.SP Chi tiết gia công theo bản vẽ

TD.SP Chi tiết gia công theo bản vẽ

Thi công vách nhà xưởng

Thi công vách nhà xưởng

1,800,000

Mâm xoay pallet

Mâm xoay pallet

15,000,000

TD.SP Đai xiết inox D200

TD.SP Đai xiết inox D200

TD.SP ống nhôm mềm D150

TD.SP ống nhôm mềm D150

TD.SP ống nhựa mềm D120

TD.SP ống nhựa mềm D120