Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Bồn khuấy

Bồn khuấy

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Dây chuyền pha xút NaOH

Dây chuyền pha xút NaOH

Dây chuyền sản xuất thuốc nổ năng lượng cao

Dây chuyền sản xuất thuốc nổ năng lượng cao

Vít tải

Vít tải

Bồn chứa

Bồn chứa

Bồn chứa hóa chất 5m3

Bồn chứa hóa chất 5m3

Liên hệ

Bồn pha hòa tan

Bồn pha hòa tan

Liên hệ

Bình Oxy hóa

Bình Oxy hóa

Liên hệ

Bình pha dầu

Bình pha dầu

Liên hệ

Bình ô xi hóa

Bình ô xi hóa

Liên hệ

Cân ô tô điện tử

Cân ô tô điện tử

Liên hệ

Sàn thao tác, lắp đặt thiết bị

Sàn thao tác, lắp đặt thiết bị

Liên hệ

Máy trộn

Máy trộn

Liên hệ

Vít tải cấp liệu

Vít tải cấp liệu

120,000,000

Bình tạo nhũ

Bình tạo nhũ

Liên hệ