Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Thiết bị giám sát bãi thải

Thiết bị giám sát bãi thải

phần mềm quản lý

phần mềm quản lý

Sản phẩm mới

Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

320,000,000

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

305,000,000

Phần mềm quản lý vật tư

Phần mềm quản lý vật tư

305,000,000

thẻ phần mềm LACASY

thẻ phần mềm LACASY

bảng nhận dạng LACASY

bảng nhận dạng LACASY

Hệ thống Phần mềm LACASY

Hệ thống Phần mềm LACASY

197,000,000

Bộ Camera LACASY

Bộ Camera LACASY

5,000,000