Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Tủ hút khí độc

Tủ hút khí độc

Ống thông gió

Ống thông gió

Thiết bị tẩm áp lực

Thiết bị tẩm áp lực

Máy đóng bao

Máy đóng bao

Thiết bị nhũ tương

Thiết bị nhũ tương

Sản phẩm mới

sản phẩm

sản phẩm

sản phẩm

sản phẩm

Máy đóng thỏi thuốc 2kg

Máy đóng thỏi thuốc 2kg

380,000,000

Cụm đóng bao hạt dính NaN03

Cụm đóng bao hạt dính NaN03

560,000,000

Máy đóng bao 25kg

Máy đóng bao 25kg

145,000,000

Pressure impregnator

Pressure impregnator

Lò tẩm sấy hóa chất áp lực

Lò tẩm sấy hóa chất áp lực

780,500,000

TD.SP TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

TD.SP TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

37,500,000

TD.SP quạt hút hóa chất

TD.SP quạt hút hóa chất

5,300,000

TD.SP Tủ hút khí độc

TD.SP Tủ hút khí độc

31,500,000