Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Tủ hút khí độc

Tủ hút khí độc

Ống thông gió

Ống thông gió

Thiết bị tẩm áp lực

Thiết bị tẩm áp lực

Máy đóng bao

Máy đóng bao

Thiết bị nhũ tương

Thiết bị nhũ tương

Máy đóng thỏi thuốc 2kg

Máy đóng thỏi thuốc 2kg

Liên hệ

Cụm đóng bao hạt dính NaN03

Cụm đóng bao hạt dính NaN03

Liên hệ

Máy đóng bao 25kg

Máy đóng bao 25kg

Liên hệ

Pressure impregnator

Pressure impregnator

Liên hệ

Lò tẩm sấy hóa chất áp lực

Lò tẩm sấy hóa chất áp lực

Liên hệ

TD.SP TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

TD.SP TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

Liên hệ

TD.SP quạt hút hóa chất

TD.SP quạt hút hóa chất

Liên hệ

TD.SP Tủ hút khí độc

TD.SP Tủ hút khí độc

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ & khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ & khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox TCVN

Liên hệ

Cút 90 độ 600x600 x0.58

Cút 90 độ 600x600 x0.58

Liên hệ