Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

DANH MỤC

THIẾT BỊ SẤY

THIẾT BỊ SẤY

THIẾT BỊ SƠN

THIẾT BỊ SƠN

XỬ LÝ KHÍ

XỬ LÝ KHÍ

QUẠT CÔNG NGHIỆP

QUẠT CÔNG NGHIỆP

CHẾ TẠO THIẾT BỊ

CHẾ TẠO THIẾT BỊ

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

HÚT BỤI

HÚT BỤI

THIÊT BỊ NGÀNH HÓA CHẤT

THIÊT BỊ NGÀNH HÓA CHẤT

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

THIẾT BỊ GIẢ LẬP

THIẾT BỊ GIẢ LẬP

THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP

VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP

Hệ thống sơn sấy đồng bộ

Hệ thống sơn sấy đồng bộ

Liên hệ

Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

Liên hệ

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Liên hệ

Phần mềm quản lý vật tư

Phần mềm quản lý vật tư

Liên hệ

Bộ lọc khí đầu vào phòng sơn sạch

Bộ lọc khí đầu vào phòng sơn sạch

Liên hệ

Buồng sấy sơn liên tục

Buồng sấy sơn liên tục

Liên hệ

Quạt cấp khí sạch cho phòng sơn 1,5kw

Quạt cấp khí sạch cho phòng sơn 1,5kw

4,900,000

Máy sấy hạt nhựa 200kg

Máy sấy hạt nhựa 200kg

Liên hệ

LÒ SẤY GỖ-9,4m3

LÒ SẤY GỖ-9,4m3

Liên hệ

Lò sấy gỗ-4,1m3

Lò sấy gỗ-4,1m3

Liên hệ

Lò sấy gỗ-16,4m3

Lò sấy gỗ-16,4m3

Liên hệ

Lò sấy gỗ-11,5m3

Lò sấy gỗ-11,5m3

Liên hệ

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương

Liên hệ

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương

Liên hệ

Ống nhựa mềm D150

Ống nhựa mềm D150

Liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3300 cao 1940

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3300 cao 1940

Liên hệ