Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

DANH MỤC

THIẾT BỊ SẤY

THIẾT BỊ SẤY

THIẾT BỊ SƠN

THIẾT BỊ SƠN

XỬ LÝ KHÍ

XỬ LÝ KHÍ

QUẠT CÔNG NGHIỆP

QUẠT CÔNG NGHIỆP

CHẾ TẠO THIẾT BỊ

CHẾ TẠO THIẾT BỊ

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

HÚT BỤI

HÚT BỤI

THIÊT BỊ NGÀNH HÓA CHẤT

THIÊT BỊ NGÀNH HÓA CHẤT

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

THIẾT BỊ GIẢ LẬP

THIẾT BỊ GIẢ LẬP

THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP

VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm mới
sản phẩm

sản phẩm

Liên hệ

sản phẩm

sản phẩm

Liên hệ

sản phẩm

sản phẩm

Liên hệ

sản phẩm

sản phẩm

sản phẩm

sản phẩm

Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

320,000,000

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

305,000,000

Phần mềm quản lý vật tư

Phần mềm quản lý vật tư

305,000,000

Sản phẩm quan tâm
LÒ SẤY GỖ-9,4m3

LÒ SẤY GỖ-9,4m3

119,885,000

Lò sấy gỗ-4,1m3

Lò sấy gỗ-4,1m3

90,120,000

Lò sấy gỗ-16,4m3

Lò sấy gỗ-16,4m3

169,200,400

Lò sấy gỗ-11,5m3

Lò sấy gỗ-11,5m3

129,150,200

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương

84,000,000

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương

62,000,000

Ống nhựa mềm D150

Ống nhựa mềm D150

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3300 cao 1940

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3300 cao 1940

37,900,000